Veldafrastering

Een afrastering voor rondom sportvelden op leunhoogte bedoelt om de toeschouwers langs de lijn te houden of voor reclame doeleinden.
Voor een betere stabiliteit en ter vergemakkelijking van het maaien wordt, indien gewenst, een maaitegel met stelring aangebracht.